понедељак, 02. април 2018.

uzgredne zabeleške XVI - o ljudskosti i prihvatanju

uzgredna zabeleška o mašineriji

video sam sliku čoveka budućnosti
samo
nije čovek nego početak mašine

kosti obložene mesom
sa antenom na vrhu

kažu
: prvi nezgrapni korak
mali za mašinu
veliki za mašineriju


uzgredna zabeleška o mom krivom nosu mužjaka

volim svoj krivi nos
kao deo tela kojim kormilarim
zato što je on
kako kažu da mužjaku i priliči
dobio svoj karakter
teik posle
lomljenja i nesreće


uzgredna zabeleška o daru samoće

prihvatili smo samoću
kao dar na rođenju
kao svaki zavet
koji se ispunjava po zakonima svemira

kao ono
na šta vreme ne utiče i
kao ono
na šta zaborav
ne polaže pravo


Нема коментара: