понедељак, 16. фебруар 2015.

pejzaž

roda u preletu
nad žabom na kamenu
i odnos među njima

jedna zamišljena linija
koju presecaju sasvim ljudska poimanja
o brzini dubini
i daljini
i to merena trakom
namotanom na kalem
u ruci policijskog tehničara koji
meri rastojanje
između žrtve i ubice

na čitav pejzaž pada
nezainteresovani mrak

rotaciona svetla
vide se još dalje

Нема коментара: