понедељак, 11. јануар 2021.

teorija zavere

svetlo je bilo prirodno a ona i on
su učinili sve što je trebalo
sa pažnjom i priležnošću osoba
čija ljubav nije uzvraćena i
zamislili se nad tim jer na tren
im se učinilo da sve dobija smisao
jer samo ako postoji urota da
ljudi budu nesrećni da bi bili
efikasniji na poslu ili – razmišljaju –
je to uvek bilo neophodno kad se
proglasi smisao koji sada i inače
nije moguće dokazati nevernim
tomama sve se ljudski može
podneti u teoriji uz mnogo ali
mnogo sukoba u praksi šta se
nalazi iza granice vidljivog svemira
to jest ako svemir postoji(slika skinuta sa sajta Nauka kroz priče)

Нема коментара: