понедељак, 20. мај 2019.

gestovi. simvoli


na nivou simbola
lako se prelaze granice

to vidiš svaki put
kad kažeš volim ili
mrzim ili nacrtaš
nož ili prikaz erekcije
na vetrobran kola
pod snegom

to ti je jasno a
ipak olako dolazi zauvek i
još češće nikad i
lako dolaze obećanja
srca najave kajanja i
sve je tako lako jer

to su simboli ili
jedna apstrakcija
izvučena
iz svakog konteksta

gledaš par u parku
oko koga vetar kovitla i
jasno ti je:

to je još jedan
u nizu simbola
za tragaoce

proći ćeš i
uputićeš blagi
simbolički gest
podrške ljubavi

iskren
jer
neprimećen
(slika, naravno, preuzeta sa pinterest.com)


 Нема коментара: