понедељак, 26. новембар 2018.

elegija lica pod prismotrom


pre svega ih zanima
gde je tanko tu se kida
poroci
tajne
od čega se živi
sa kim se ljubi za Novu godinu
a sa kime ostalih praznika
gde da se postavi ucena
gde da se posadi razdor
kako da se najlakše
onemogući
da budeš ti
da budem ja i
sve što kažeš
sve što mislim
može biti upotrebljeno protiv
jer u tom svetu
malo toga se upotrebljava
za
tebe i za mene
jer
takve su naše društvene uloge u predstavi
nadzirane
izolovane
i sav taj nered
uredno je zaveden
da se prema njemu postavljaju
i da prema njemu postavljaju
scenografiju
uređaje
uhode
ograde
i silu iznad svega

zatim ih zanima
kako rastu deca
jer strahovi su moneta
i poziv za prizemljenje pogleda
o majku Zemlju

posle toga zna se
kako napreduju bolesti ili
na kojoj koti se zauzdava ponos
pre no što se surva
pod majku Zemlju

na kraju ih zanima i
kako ti se sliva
kiša niz lice na uličnom svetlu
čak i kako ti drhti srce
dok voliš muziku
dok držim cigaretu
gde provodiš vreme

i sve to prate
a pritom te uopšte
ne vole


Нема коментара: