понедељак, 11. јун 2018.

uzgredne zabeleške XXI - o ludilu, patikama i prvoj žrtvi

uzgredna zabeleška o staklenim ljudima

ima ljudi koji misle da su
od stakla

njih čuvaju
da se ne razbiju
u ludnicama

na posebnim policama
na kojima stoje
ukrasni predmeti

za pokazivanje
nezvanim gostima


uzgredna zabeleška o prašnjavim patikama

to je obična priča koju
obično treba čuti da bi se
razaznalo
šta je prašina a
šta je patina iskustva

jer ono što se spoji
sa putevima
teško se od njih
odvaja


uzgredna zabeleška o prvoj žrtvi
-Sašku Gešovskom-

iako je teško biti prva žrtva
u beskonačnom nizu koji se nastavlja
iako je teško biti izdan i od države
i od naroda
iako je teško biti
neuklopljen u potonji mozaik
od kamenja za bacanje na ogledala
to je i strašna počast
da među milionima drugih
tvoje ruke bude
najčistije


Нема коментара: