понедељак, 14. мај 2018.

uzgredno zabeleženi diptih o rukama

I

to su ruke na drvetu
jer je drvo živo
jedna slika mogućeg razumevanja
i
pri čistoj svesti
te zdravoj pameti
izabrana naivnost

to su ruke
kojima možemo oblikovati svet

i jedno drugo
kao drvo
jer drvo je živo

II

to su ruke u zemlji
u prahu u koji ćemo se pretvoriti
kao što se on
prah
i kao što se ona
zemlja
pod rukama života
pretvara
iz sebe
u sebe
a u međuvremenu
i u nas


Нема коментара: