понедељак, 24. април 2017.

sedam ratnih dana

Prvi dan kada počne, tada je najveća nada. Prvi dan kada se završi, tada je najveći strah.

Drugi dan kada počne, nada je manja. Drugi dana kada se završi, strah je manji.

Treći, četvrti i peti dan kada počnu; treći, četvrti i peti dan kada se završe, nada i strah polako spajaju usne.

Sedmi dan kada počne, sedmi dan kada se završi, nada i strah menjaju položaje.
Нема коментара: