понедељак, 28. март 2016.

upotreba bestelesja sećanja

: snimiti zvuk ptice
sa drveta koje je najbliže prozoru
kada se proleće budi

: najmanje jedna ljubičica
u herbarijumu

: isečak platna
sa predmeta dodira

: utisnuti pejzaž
kao na razglednici

odložiti fragmente sećanja
u kantu za smeće intimnosti
ili ih samo
izlivati kao spomenik
za ličnu upotrebu
dugo sećanje i
njegovu
u suštini
bestelesnu prirodu

Нема коментара: