понедељак, 01. децембар 2014.

proviđenje i spasenje

uplakani anđeo ne nosi gaće
na slici Đerolama starijeg iz Treviza
iz petnaestog veka

ne znam kako su dečački penisi
izgledali u petnaestom veku
ali leva ruka anđela
koji pridržava probušenu
Isusovu podlakticu
podigla je odoru i
otkrila da je
slikar stavio tačku na
sholastičke rasprave
o polu anđela

u susednoj sali
propoveda sveti Petar
sa zabodenom mačetom u glavi

u religiji i muzejima
takve stvari mogu da se dese

ako prežive raspeća
spaljivanja
kamenovanja i
anateme

vreme je sabijeno u
možda zauvek

a likovi na slikama
javljaju se u skladu
sa potrebama naručilaca

para svakako
mora da se vrti

tu
među svecima
šepure se portreti
grofova i prinčeva

toliko se toga nakupilo

u poslednjih sedam vekova da je
u jednom trenutku
počela panika da me hvata
i baš tada
drška mačete
zarivene u glavu svetog Petra
pokazala mi je
vrata od toaleta

Нема коментара: