понедељак, 18. август 2014.

godina posle smaka sveta

ovo je godina kiša
godina munja i gromova
godina loših zakona
godina rata

ovo je godina prolazna
jedna u nizu
godina
na spisku za buduće
strašne priče

ovo je godina u veku
bez identiteta
još jedna
godina laži i bekstva i
neprimetnih malih ličnih
trenutaka sreće
koji se ne vide u mraku
koji se ne čuju od groma
od bombi
od plača

ovo je jedna od onih godina
za koje su naši stari mislili
da stoji iza smaka sveta

Нема коментара: