понедељак, 19. мај 2014.

za jedan svet

otkrivamo svoj svet jer
svet se za sebe izgubio
ovakvi mu nismo potrebni

mirni smo
šta nam drugo?
preostaje

na ulazu
posadili smo
drvo
iza njega još nekoliko
da dobijemo drvored
vazduh za disanje
a i ptica mora
negde da peva

detlić telegrafiše
vesti iz sveta

ljude ne pronalazimo mi
neka pronađu svoja mesta
svećom
po svojoj veličini i
tako ima za sve

za odbranu imamo drveće
da nam daje grane
kojima fijučemo kroz vazduh

pravimo puteve i pruge
za bicikle

imamo čvrste ruke
spletene
čvornovate

za jedan svet
dovoljne

imamo srca i
šta ćeš više

Нема коментара: