понедељак, 14. април 2014.

odgovor

Na pita se da bi se pitalo dolazi reklo se da bi se reklo. Na  proda se da bi se kupilo dolazi proda se da bi se prodalo.
Na mora se da bi se moralo dolazi želi se da bi se želelo. Na živi se da bi se živelo dolazi ubija se da bi se ubijalo.
Na vrećinu rupu dolazi rupina zakrpa.

Нема коментара: