субота, 11. јануар 2014.

tržišna vrednost

šta je u pitanju
to je u odgovoru

šta je u srcu
to je od srca

mahom
besplatne
stvari

tržišno
neupotrebljive

Нема коментара: