понедељак, 11. фебруар 2013.

zatim smo pričali

zatim smo pričali o
inflaciji morala i
visokim kamatama na bolećivost
ako to već tako hoćete da zovete i
zaključili smo da se
osećamo jako usamljeno i
da polako počinjemo da
jedino verujemo odrazu ogledala

zatim smo pričali o
inflaciji morala i
visokim kamatama

Нема коментара: