петак, 01. фебруар 2013.

Aleksa Žunić, sreski špijun

(po Nušiću i po svemu ostalom)

Nezaboravljen je svastikin but, a dinastija kljukana ipak.
Podudarnosti su sumnjive, u stvari.
Je li tako, Aleksa?

Нема коментара: