понедељак, 20. јун 2011.

svrsishodnosti

Bio jedan visoko obrazovani muškarac koji je težio krajnjoj svrsishodnosti.
Težio je on tako, noć i dan. Teži i dalje. Rekoše mi da je sve teži i teži.
Svrsishodno - sa vrha na sho-dno. I sva težina svega toga.

Нема коментара: