понедељак, 31. август 2009.

***

mmf pritego
u grobu se slego
naplata kamata
zelena salata
sanduk na stolu
robovi češkaju rogove volu
omča kravata
velika plata
osmeh se beli
(porcelan je li)
guzi i trti
kugla se vrti
došli su crvi
na more krvi
ždranje u toku
uzmi i koku
povuci crtu
crrrrrrrt
sredstava obrt
vašarska šatra
popa i fratra
duboki naklon
atomski zaklon
žandarski štit
avganski šit
budžetski manjak
u krvi danak
u grobu se slego
mmf pritego

Нема коментара: